Нашите цени са разделени основно на три категории.

 

Цени за електроуслуги по домовете

Това са цени цени които се формират по най трудния начин защото защото зависят от много фактори. При тях се добавя и такса за посещение както и има изискване за минимална стойност на услуата. Също така цената се определя и от обема еднотипни дейности. Както и от сложността на задачата. Постарали сме се да дадем точен метод на изчисляването им.

 

Цени при изграждане на нови инсталации.

В този раздел сме разгледали типовете обекти при които се изграждат електроинсталации. Това са : електроинсталации на апартаменти,  къщи,  жилищни коооперации,   обществени,   стопански и промишлени сгради.  При всеки от тези типове ценообразуването е различно. Дали сме единични цени за труд .В този случай материалите, онсумативите и механизацията могат да се доставят от възложителя или от нас. Цените са информативни и при всички случаи се изготвя точна оферта по зададена количествена сметка.

 

Цени строителни услуги.

В този раздел сме посочили видовете строителни които можем да ви предложим и техните цени .

 

 

 

 

 

Call Now Button