елекроинсталации къща

Проверка електроинсталация

Проверка на текущото състояние на съществуващи електроинсталации

Ние от ЕЛ ИНС  ПРОЕКТ извършваме  проверка на изправността и ремонт на всички видове  сградни инсталации.Благодарение на дългогодишния си опит в сферата на електроуслугите и електроинсталациите ние можем да се справим с всякакво предизвикателство в тази област. Успешно можем да ремонтираме а при нужда и подменим съществуващата електроинсталация в съвсем кратки срокове.Ремонтните работи по електроинсталациите трябва да се извършват от  квалифицирани електротехници притежаващи нужните сертификати и имащи дългогодишен опит в тази дейност. Когато говорим за ремонт на електроинсталация в повечето случаи се разбира възстановяване на работоспособността на съществуващата ел. инсталация в следствие на възникнала повреда по време на експлоатация. В нашата практика се оказва, че над 50% от случаите в които сме били ангажирани да извършим ремонт по действащи  електроинсталации те не са отговаряли на  нормативни уредби и в повечето случаи са на ръба да предизвикат пожар или да причинят нещастен случай.  Ако имате съмнение в изправноста на вашата ел. инсталация е необходимо да се свържете с нас за да направим обстойна проверкаи профилактика на инсталацията  и при констатиране на несъотвествия  да Ви дадем съвет какво да предприемете.

Проверката се състои в следното:

  • Визуален оглед и определяне състоянието на елементите на ел. инсталацията, като кабели(по стени,тавани и скари), ключове, контакти, електротабла, състоянието на  връзките и присъединяване на кабелите към съоражения.
  • Проверка на изолационното и омическото съпротивление на кабелите.
  • Проверка за заемяване на контакти и осветителни  тела.
  • Проверка на токовите кръгове и дали окабеляването отговаря за съответните електрически товари.
  • Проверка на заземителните и мълниеприемните системи.

При констатиране на  несъответствие с нормите ще Ви консултираме  какво да предприемете и кои са най неотложните действия от ваша страна за да приведете в нормални норми ел. инсталацията. В повечето случаи се налага подмяна на ел таблата и апаратурата,  ако не отговарят на минималните норми за електробезопастност. Възможно е да се запазят външните кутии на ел таблата и да се подмени само електроапаратурата , но ние лично препоръчваме смяна на старото табло с ново. При наличие на висящи и неправилно укрепени кабели се взимат мерки те да бъдат монтирани правилно.Домакинствата, които живеят в по стари сгради е важно да знаят, че ако не са подменили електроинсталациите или частично отделни кръгове то това е наложително в случаите, когато сечението на  захранващите кабели са по малки от 10мм2, илазите за бойлер и печка са със сечение по малки от 4мм2.  Друга важна част по ремонтните работи особено в жилищни помещения е подмяна на старите ключове и контакти с нови. Желателно е да се подменят и конзолните кутии, като се съобразят с вида на новите ключове и контакти.

Ние ще извършим всички тия дейности без да Ви ангажираме с ваше присъствие, няма да Ви се наложи да доставяте материали и след като си тръгнем да викате куп майстори да оправят щетите. Работим бързо качествено, почистваме след нас, възстановяваме ако сме къртили, шпакловаме и боядисваме. Всичко това го предлагаме като комплексна услуга и като краен ефект е значително по-малката цена на услугата.

Не пропускайте да вземете оферта и от нас за да сравните и видите разликата.

Поръчай проверка електроинсталация

    X

    Call Now Button