Ремонт електроинсталация в панелен апартамент

Смяна електротабло на панелен апартамент

Смяната на старото електро таблото с витлови предпазители с ново с автоматични предпазители в панелен апартамент е напълно възможна .Важно е да се отбележи че новото табло е за открит монтаж.  Услугата отнема около 4 часа и в повечето случаи протича безпроблемно. Сменяйки старото табло с ново вие ще имате по добра защита на електроинсталацията и електроуредите. При късо съединение  няма да има нужда да подменяте предпазители защото те са автоматични и е нужно само да ги приведете в работна позиция.

Смяна панелни електрически контакти

Желателно е всички панелни контакти да бъдат ревизирани и прегледани от  квалифициран ел. теник. Това се налага защото те са били в употреба дълги години . Другото което налага да бъдат проверени е защото те играят ролята и на разклонителни кутии за вашата инсталация.

Възможно е панелните контакти да бъдат премахнати и да бъдат сложени стандартни контакти тип шуко. За целта се вкопават конзолни и разклонителни кутии в панела и се монтират стандартни контакти. Тази операция е доста трудоемка но в повечето случаи си заслужава ако се прави основен ремонт на жилището.

Смяна електрически ключове

Електрическите ключве могат да бъдат подменени без проблеми с нови. При тях не е необходимо допълнителни дейности.

Преместване и направа на нови излази

Ако се налага да бъдат премествани и добавяни нови излази в панелен апартамент е желателно да се прави основен ремонт на жилището.Новите излази могат да се вземат от електрическото табло или от съществуващи такива ако това не води до претоварване на съответните електрически кръгове.

Поръчай тази слуга

    X

    Call Now Button