Комплексни цени за труд+материяли+консумативи за обекти с РЗП над 5000кв/м

ВИЖ актуалните цени електроинсталации

Важат от 1.01.2009г до 31.01.2009г и са на база цени на едро към дата 10.01.2009г. 

 
  вид работа мярка цена забележка
  I.Къртачни работи
1 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 200кв.см 12.25 лв дълбочина до 10см
2 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 400кв.см 17.50 лв дълбочина до 10см
3 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 800кв.см 26.25 лв дълбочина до 10см
4 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 1600кв.см 52.50 лв дълбочина до 10см
5 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 3200кв.см 87.50 лв дълбочина до 10см
6 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до 5000кв.см 105.00 лв дълбочина до 10см
7 изкопаване на ниша в стоманобетонс размери до до 10000кв.см 122.50 лв дълбочина до 10см
8 изкопаване на ниша в тухла с размери до 200кв.см 3.50 лв дълбочина до 10см
9 изкопаване на ниша в тухла с размери до 400кв.см 7.00 лв дълбочина до 10см
10 изкопаване на ниша в тухла с размери до 800кв.см 12.25 лв дълбочина до 10см
11 изкопаване на ниша в тухла с размери до 1600кв.см 19.25 лв дълбочина до 10см
12 изкопаване на ниша в тухла с размери до 3200кв.см 26.25 лв дълбочина до 10см
13 изкопаване на ниша в тухла с размери до 5000кв.см 31.50 лв дълбочина до 10см
14 изкопаване на ниша в тухла с размери до до10000кв.см 38.50 лв дълбочина до 10см
15 направа на улей  в бетон за кабел до 2/2см 2.63 лв дълбочина до 2см
16 направа на улей  в тухла за кабел до 2/2см 2.10 лв дълбочина до 2см
17 направа на улей  в бетон за гофре до 5/5см 5.25 лв дълбочина до 5см
18 направа на улей  в тухла за гофре до 5/5см 3.50 лв дълбочина до 5см
19 пробиване на отвор в стоманобетона плоча доФ 10 3.15 лв дебелина до 20см
20 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 20 4.38 лв дебелина до 20см
21 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 32 8.75 лв дебелина до 20см
22 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 50 17.50 лв дебелина до 20см
23 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 100 26.25 лв дебелина до 20см
24 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 200 35.00 лв дебелина до 20см
25 пробиване на отвор в стоманобетона плоча до ф 500 52.50 лв дебелина до 20см
26 направа на дупка за конзолна кутития в бетон бр 2.63 лв ………….
27 направа на дупка за конзолна кутития в тухла бр 1.75 лв …………..
28 направа на дупка за раз. Кутия в бетон бр 3.50 лв ……………..
29 направа на дупка за раз. Кутия в тухла бр 2.10 лв ……………..
30 направа на дупка за конзолна  кутия в гипскартон бр 1.40 лв ..............
31 направа на дупка за разклонителна кутия в гипскартон бр 1.75 лв ....................
         
  II.Доставка и Полагане/ изтегляне на кабели и проводници
1 полагане на ПВВМБ 3х1мм 1.26 лв под мазилка
2 полагане на ПВВМБ 3х1,5мм 1.54 лв под мазилка
3 полагане на ПВВМБ 3х2,5мм 2.13 лв под мазилка
4 полагане на ПВВМБ 3х4мм 3.02 лв под мазилка
5 полагане на ПВВМБ 3х1мм 1.30 лв по таван 
6 полагане на ПВВМБ 3х1,5мм 1.59 лв по таван 
7 полагане на ПВВМБ 3х2,5мм 2.21 лв по таван 
8 полагане на ПВВМБ 3х4мм 3.11 лв по таван 
9 полагане на СВТ 3х1мм 1.54 лв по стена/таван
10 полагане на СВТ 3х1,5мм 1.86 лв по стена/таван
11 полагане на СВТ 3х2,5мм 2.41 лв по стена/таван
12 полагане на СВТ 3х4мм 3.29 лв по стена/таван
13 полагане на СВТ 3х6мм 4.50 лв по стена/таван
14 полагане на СВТ 3х10мм 6.75 лв по стена/таван
15 полагане на СВТ 3х16мм 10.33 лв по стена/таван
16 полагане на СВТ 3х25мм 18.50 лв по стена/таван
17 полагане слаботоков кабел UTP/FTP/RG 1.50 лв .............
18 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до 1мм 0.35 лв монтирани
19 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до2мм 0.53 лв монтирани
20 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до4мм 0.70 лв монтирани
21 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до6мм 0.79 лв монтирани
22 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до10мм 0.88 лв монтирани
23 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до16мм 1.05 лв монтирани
24 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до25мм 1.40 лв монтирани
25 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до32мм 1.75 лв монтирани
26 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до50мм 2.63 лв монтирани
27 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до100мм 4.38 лв монтирани
28 изтегляне на проводник в ПВЦ  тръби до200мм 5.25 лв монтирани
29 изтегляне на слаботоков кабел UTP/FTP/RG 1.15 лв монтирани
         
  III.Доставка и Монтаж  ПВЦ  тръби
1 полагане гофрирана тръба ф11 0.76 лв по арматурна заготовка
2 полагане гофрирана тръба ф13 0.95 лв по арматурна заготовка
3 полагане гофрирана тръба ф16 1.18 лв по арматурна заготовка
4 полагане гофрирана тръба ф18 1.38 лв по арматурна заготовка
5 полагане гофрирана тръба ф23 1.54 лв по арматурна заготовка
6 полагане гофрирана тръба ф29 2.23 лв по арматурна заготовка
7 полагане гофрирана тръба ф32 2.72 лв по арматурна заготовка
8 полагане гофрирана тръба ф11 1.60 лв по стена
9 полагане гофрирана тръба ф13 1.84 лв по стена
10 полагане гофрирана тръба ф16 2.14 лв по стена
11 полагане гофрирана тръба ф18 2.45 лв по стена
12 полагане гофрирана тръба ф23 2.73 лв по стена
13 полагане гофрирана тръба ф29 3.53 лв по стена
14 полагане гофрирана тръба ф32 4.31 лв по стена
15 Полагане ПВЦ тръби до  ф16 6.00 лв открито по стени
16 Полагане ПВЦ тръби до  ф25 7.19 лв открито по стени
17 Полагане ПВЦ тръби до  ф32 8.87 лв открито по стени
18 Полагане ПВЦ тръби до  ф50 11.30 лв открито по стени
19 Полагане ПВЦ тръби до  ф75 12.46 лв открито по стени
20 Полагане ПВЦ тръби до  ф110 15.24 лв открито по стени
21 Полагане ПВЦ тръби до  ф16 3.73 лв в канали и изкопи
22 Полагане ПВЦ тръби до  ф25 5.60 лв в канали и изкопи
23 Полагане ПВЦ тръби до  ф32 6.41 лв в канали и изкопи
24 Полагане ПВЦ тръби до  ф50 8.00 лв в канали и изкопи
25 Полагане ПВЦ тръби до  ф75 9.69 лв в канали и изкопи
26 Полагане ПВЦ тръби до  ф110 11.30 лв в канали и изкопи
27 Полагане ПВЦ тръби до  ф16 4.91 лв под мазилка
28 Полагане ПВЦ тръби до  ф25 5.85 лв под мазилка
29 Полагане ПВЦ тръби до  ф32 6.75 лв под мазилка
30 Полагане ПВЦ тръби до  ф50 9.19 лв под мазилка
31 Полагане ПВЦ тръби до  ф75 10.48 лв под мазилка
32 Полагане ПВЦ тръби до  ф110 12.44 лв под мазилка
33 набиване на заземителен кол .......... 44.00 лв ..............
34 Полагане на поцинкована шина 40х4мм 7.56 лв  
37 Монтаж на мълниеприемен прът  до 5м 96.25 лв  
38 прозвъняване и връзки на жило 0.35 лв за 1 бр проводник
39 направа на суха разделка на кабел до 10мм 0.88 лв за 1 бр кабел
40 направа на суха разделка на кабел до 25мм 1.31 лв за 1 бр кабел
41 направа на суха разделка на кабел до 50мм 1.75 лв за 1 бр кабел
42 направа на суха разделка на кабел до100мм 2.63 лв за 1 бр кабел
43 направа на суха разделка на кабел до 200мм 3.50 лв за 1 бр кабел
44 направа на суха разделка на кабел до 500мм 5.25 лв за 1 бр кабел
45 свързване на проводник към съоражение до 4мм 0.88 лв за 1 бр проводник
46 свързване на проводник към съоражение до 10мм 1.23 лв за 1 бр проводник
47 свързване на проводник към съоражение до 25мм 2.10 лв за 1 бр проводник
48 свързване на проводник към съоражение до 50мм 3.50 лв за 1 бр проводник
  IV.Уедрени цени на излази с материяли
 
1 В излаза е включено :      -Полагане на кабел,монтаж конзолна и разклонителна кутия, прозвъняване и връзки + материяли и консумативи 
2 лампен излаз с кабел ПВВМ-Б1  17.83 лв под мазилка
3 лампен излаз с кабел ПВВМ-Б1  20.83 лв под мазилка
4 лампен излаз с кабел ПВВМ-Б1  24.00 лв под мазилка
5 лампен излаз с кабел ПВВМ-Б1  10м 27.00 лв под мазилка
6 лампен излаз с кабел ПВВМ-Б1  12м 30.09 лв под мазилка
7 контактен излаз с кабел ПВВМ-Б1  20.15 лв под мазилка
8 контактен излаз с кабел ПВВМ-Б1  24.40 лв под мазилка
9 контактен излаз с кабел ПВВМ-Б1  28.65 лв под мазилка
10 контактен излаз с кабел ПВВМ-Б1  10м 32.90 лв под мазилка
11 контактен излаз с кабел ПВВМ-Б1  12м 37.15 лв под мазилка
12 лампен излаз с кабел СВТ  19.10 лв под мазилка/гипскартон
13 лампен излаз с кабел СВТ  21.43 лв под мазилка/гипскартон
14 лампен излаз с кабел СВТ  25.15 лв под мазилка/гипскартон
15 лампен излаз с кабел СВТ  10м 28.88 лв под мазилка/гипскартон
16 лампен излаз с кабел СВТ  12м 32.60 лв под мазилка/гипскартон
17 контактен излаз с кабел СВТ  21.45 лв под мазилка/гипскартон
18 контактен излаз с кабел СВТ  26.18 лв под мазилка/гипскартон
19 контактен излаз с кабел СВТ  31.08 лв под мазилка/гипскартон
20 контактен излаз с кабел СВТ  10м 35.98 лв под мазилка/гипскартон
21 контактен излаз с кабел СВТ  12м 40.88 лв под мазилка/гипскартон