el ins proekt eood

   ЕЛ ИНС ПРОЕКТ- ЕООД изгражда електроинсталации в новостроящи се жилищни и административни сгради, извършва електроуслуги и строителни ремонти в гр София. Тя е създадена през 2000г., като през 2008 г се преобразува в ЕООД. Целта ни е да предоставим висококачествени услуги в областа на електроинсталациите, електроуслугите и строителните ремонти. Работим основно като подизпълнители на големи обекти или като основни изпълнители на малки обекти с РЗП до 6 000 кв.м.    Ние сме в състояние да извършим всички видове електроинсталационни и електромонтажни работи на вашия обект, както на силнотокови така и на слаботокови системи. Подържаме тесни връзки със специализирани фирми в производството на електроматериaли и електрооборудване, което ни дава основно предимство да предложим изгодни цени  при доставките на материалите и оборудването. Също така подържаме контакти с фирми вносителки и дистрибутури на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестителни, домофонни и видеодомофонни системи.

Изберете ЕЛ ИНС ПРОЕКТ, защото имаме многогодишен опит, работим с постоянен екип от хора и лично участваме в строителния процес,

полагане гофре

като извършваме всички специфични операции, за да гарантираме качеството на работа. Притежаваме необходимата квалификация, както в силнотоковите така и в слаботоковите системи. Подържаме широк кръг на партньорски взаимоотношения с колеги от бранша и с тяхна помощ покриваме целия спектър от услуги, като проектиране, изпълнение и доставки на материали.

През 2008г-2013г имаме изградени множество обекти с общо РЗП над 40 000 кв.м. Обектите, на които сме участвали са на територията на София и Черноморието. 

 


 Имаме опит в изграждането на ел. инсталации в жилищни и стопански сгради, изградени от дървени конструкции.

ел инсталация къща

При този вид инсталации трябва да се спазват специфични норми за

електробезопастност. Изградили сме електроинсталациите в над 10 еднофамилни дървени къщи  на територията на София и страната. При всички тях характерното е високото качество на материалите и електрооборудването. Участие от наша страна от етап проектиране до етап зареждане на  осветителни тела,ключове и контакти.Изграждали сме електроинсталациите в множество елитни конни бази.


Използваме иновативни решения и висококачествени специализирани крепежни елементи при полагане на кабели, като така избягваме вероятноста от нараняване на кабела и в последващо дефектиране. При мостови кабели тип ПВВМ-Б1 използваме лепило с помоща на който кабела се закрепва устойчиво на стената. При тази технология се постига високо качество на полагане на кабела, което е особено ефикасно при сгради , които ще бъдат измазвани с турбозол , защото кабела се прилепва плътно за стената, а това довежда до значително намаляване на количеството вложени материали за измазване. Използваме и висококачествени разклонителни кутии , защото това дава възможност за по-добра експлоатация и възможност за тяхното лесно локализиране при евентуална повреда или промяна в електроинсталацията.

разклонителна кутия Picture 613Подобни технологии използваме и при полагане на магистралните линии с гофрирани тръби, с което се постига добро прилепване на тръбата върху стената, при което има възможност за директно нанасяне на мазилка в случаите, когато клиента не желае да използват гипскартон и окачен таван.Това също така гарантира и безпрепяственото изтегляне на кабелите и проводниците в тях.

Имаме също така много голям опит при инсталации под гипскартонени обшивки , както на жилищни и административни сгради , така и на големи търговски обекти. Поради невъзможноста от корекции при тях използваме лазерни нивелири при монтажа на конзолните кутии, което осигурява еднаквото им ниво. Също така е необходимо да отбележа ,че работим с изключително професионални инструменти, което гарантира качеството на извършената работа .
Извършваме изграждане на мълнезащитни и заземителни системи – както конвеционални така и мълниезащитни системи с изпреварващо действие.

 


 

През 2009г разширихме нашата дейност  в областа на строителните ремонти с цел да улесним нашите клиенти и да им предоставим пълния набор от услуги при извършване на ремонтна дейност.

Предлагаме също:

  • Проектиране и изготвяне на  строителна документация;
  • Всички видове ремонтни дейности;
  • Озеленяване  и изграждане на автоматизирани поливни системи.

Свържете се с нас или изпратете запитване и сами ще се убедите в нашата конкурентноспособност и коректност при изпълнение на поетите ангажименти.

Имате ли нужда от квалифициран електротехник?

Свържете се с нас. Ние ще решим вашия проблем професионално.

Свържете се с нас
Направете безплатно запитване

    X

    Call Now Button