Ние от ЕЛ ИНС ПРОЕКТ-ЕООД  извършваме смяна на витлови предпазители, както и подмяната им с автоматични прекъсвачи.

staro-el-tabloТова понякога е съпроводено и с подмяна на цялото електротабло за да се постигне максимален ефект от дейноста. Витловите предпазители все още са в широка употреба и по голяма част от старите жилища и електротабла са оборудвани с тях. Нужно е да се пристъпи към взимане на мерки за подмяната има с автоматични предпазители .Витловите предпазители имат много слаба практичност поради факта, че след всяко късо съединение те трябва да бъдат заменени с нови,  което е свързано с време и допълнителни разходи. В практиката вместо подмяна с нови калибрирани за съответния ток , те се разкомплектоват и на мястото на изгорялата жичка се слага нова която не е съобразена с допостимите токове на късо съединение.Това води до опасни последици при възникване на нови къси съединения и често пъти са причина за пожари. Другата причина е, че когато извършвате смяна на тези предпазители сте в близост до тоководещи части на електротаблото и това застрашава вашия живот имайки се в предвид обстоятелствата, че подмяната им обикновено става на тъмно или при недостатъчна осветеност, което е допълнителен фактор за злополука.  Разходите по подмяната на едно стандартно апартаментно електротабло са сравнително малки и не си заслужава да си причинявате тези рискове и неудобства.Разпределителни табла където е невъзможна подмяната им с нови се препоръчва индивидуална смяна на всеки един витлов предпазител с автоматичен от съответния клас.

За информация относно цени може видите тук или да се свържете с нас на тел:0878 655 521 

Вие сте тук:Home смяна предпазители