Аварийни електроуслуги

Авариите в електроинсталацията  възникват често в най неудобния момент и не търпят отлагане във времето. За да бъдат отстранени качествено и бързо тези аварии е необходимо намесата на опитен електротехник с  дългогодишен опит в тази област. Това е и основната причина за тяхната по-висока цена. Обикновено такива аварии се отстраняват по най-бързия начин, като се премахне причината за аварията и се възстанови нормалната работа на електроинсталацията.Ние сме готови да Ви предоставим тази услуга на определени цени за аварийни ремонти. Другия вид електроуслуги които предлагаме са стандартни .При тях не е необходима спешна намеса на електротехник . Те са свързани главно с профилактика  на електроинсталацията и уредите присъединени към нея, както и необходимоста от нови излази  възникнала  в следствие на преустройство или ремонт.  Пълния списък на електроуслугите и техните цени може да  видите тук. От нашата практика до момента може да споделим, че около 80% от  жилищата на които не е правена профилактика на електроинсталацията се  нуждаят от такава.   Кога трябва да  потърсите  електротехник без да е възникнала авария ? Ако си задавате този въпрос то нашия отговор е следния:

  • В жилището Ви понякога мирише на изгоряла пластмаса .
  • Контактите ви мърдат при включване или изключване на щепсели.
  • Често ви се налага да сменяте предпазител или  някой предпазител се изключва.
  • Мислите да правите ремонт.
  • Ще си слагате проточен бойлер.
  • Искате да направите нови контактни и лампени излази.
  • Имате повече разклонители отколкото  контакти.
  • Имате стърчащи или  открити кабели на силнотоковата инсталация.

Нашата препоръка към всеки отговорен за имуществото си гражданин е да направи профилактика на електроинсталацията , защото в 90% от случаите тя е причина за пожари и смърни случаи възникнали в следствие на неизправна електроинсталация.  Не забравяйте, че всички сгради строени преди 2000г са  изпълнени с двупроводна  електроинсталация и нямат  дефектнотокови защити . За тяхната необходимост има изписани много  материали и  не  случайно са въведени като стандарт и инсталациите трябва да бъдат трипроводни. Съществуват варианти при които двупроводни инсталации могат да бъдат обезопасени като се приведат в трипроводни без да се налага цялостна подмяна на същата.

Call Now Button