• Подръжка на електроинсталации
  Подръжка на електроинсталации

  Извършваме подръжка на съществуващи електроинсталации . Нашите клиенти се възползват от преференциални цени . Минимални такси за абонамент .

 • Аварийни електроуслуги
  Аварийни електроуслуги

  Извършваме аварийни посещения при аварии в електрическата система на вашето жилище.Качествено и бързо отстраняване на повредата. Гаранции за извършената услуга.

 • Професионални електроуслуги
  Професионални електроуслуги
  Отстраняване на електро повреди, изграждане на ел инсталации и ел табла, ремонт и инсталации на всякакви електро уреди, в това число ремонт на бойлери, миялни машини, електро монтаж и свързване на електрическите уреди.
 • Ремонт на електротабла и инсталации.
  Ремонт на електротабла и инсталации.

  Извършваме  ремонти на съществуващи електротабла . Смяна на електромери, предпазители, Дефектнотокови защити, контактори . Смяна на захранващи кабели .

Електротехник без допълнително оборудване  извършва електроуслуги  и е снабден със следните електроинструменти. 

 • Комплект клещи 
 • Комплект отверки
 • фазомер,веригопроверител.
 • Други ръчни инструменти.

С тези инструменти той е в състояние да открива и отстранява повреди в електроинсталациите , да извършва смяна на предпазители,контакти,ел. ключове и мн. др.

При нужда на допълнителни инструменти консумативи  и оборудване, те се доставя от  клиента или се ползват негови налични. Предоставяните инструменти трябва да отговарят на нормите за електробезопастност при работа с ръчни електроинструменти, ако не отговарят на тези норми електротехника има право да откаже да работи с тях. 

Вие сте тук:Home ЕЛЕКТРОУСЛУГИ Електротехник без допълнително оборудване