Мълниеприемник с изпреварващо действие е целесъобразно да се използва:
• при проектиране и изграждане мълниезащитата на широкоплощови обекти (хипермаркети, летища, обекти със специално предназначение и др.). В този случай, изграждането на активна мълниезащита е икономически неколкократно по-изгодно;• когато, освен мълниезащита на сградата, е необходимо да бъде обезпечена и
мълниезашитата на прилежащи към нея площи и пространства (училищни дворове и спортни площадки, стадиони, игрища за голф, паркинги, плажове и басейни, едрогабаритни съоръжения и др.);• при проектиране и изграждане мълниезащитата на сгради, със специфични покривни конструкции (стъклени, метални и т.н.).

Не е необходимо използването на мълниеприемници с изпреварващо действие, когато:

• се проектира и изгражда мълниезащита на малки по площ обекти, при което използването на мълниеприемник с изпреварващо действие е финасово нецелесъобразно

• когато се предлага мълниеприемник с изпреварващо действие със съмнителен произход , който не е съпроводен със сертификати и протоколи за изпитание от акредитирана лаборатория;

Вие сте тук:Home С изпреварващо действие